Tỉ lệ hoa hồng

Chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để tăng doanh thu cho người dùng


Cố gắng xây dựng các nội dung hay nhất và chia sẽ link rút gọn đến nhiều người để tăng thu nhập, nhưng lưu ý:


Tham khảo tỉ lệ hoa hồng của chúng tôi: 

Khu vực A: Canada, Netherlands, Germany

Khu vực B: Sweden, Switzerland, Belgium, Denmark, Austria

Khu vực C: Spain, Australia, United States, United Kingdom, Russian Federation, Czech Republic, Finland, Poland, Greece, Saudi Arabia, Hungary, Mexico, Ireland, New Zealand, United Arab Emirates, Turkey, Norway

Khu vực D:  Tất cả những quốc gia còn lại ( trừ Việt Nam)

Khu vực truy cập Thu nhập trên 1000 lượt xem
Desktop Mobile / Tablet
Khu vực A $0,00 $1,60