Advertisements

Chiến thắng Điện Biên Phủ vang vọng, 70 năm trôi qua

Việt Nam đã thắng trận Điện Biên Phủ 70 năm trước, buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Genève vào tháng 7 năm 1954 và đánh dấu sự kết thúc của sự hiện diện quân sự Pháp ở Đông Dương.

Chiến thắng lịch sử vang vọng một cách sống động những ngày này khi quốc gia đang kỷ niệm 70 năm chiến đấu anh hùng được củng cố bởi lòng yêu nước, khao khát độc lập, lãnh đạo vĩ đại và hỗ trợ quốc tế.

messenger
icon